257

Сайн дурынхан

600

Ажилласан цаг

245

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • Сэлэнгэ

  Ойн цэвэрлэгээ - Сэлэнгэ

  2021-04-10

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Бурханы орчны цэвэрлэгээ

  2021-04-21

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Өмнөговь

  Шуурганд өртсөн малчдад туслах аян -Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөговь

  Хандивын аян - Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Малчдаа мартах учиргүй -Дундговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Мод тарих -Дундговь

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй