Сургалт

lab-blog

"Хүүхэд хамгааллын бодлогын баримт бичиг боловсруулах" сургалт

Сайн дурын байгууллагуудын сүлжээний гишүүн байгууллагуудад зориулсан "ХҮҮХЭД ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ БОЛОВСРУУЛАХ" сургалт