Сайн дурынхны байгууллагуудын сүлжээнээс 2022 оны Сайн үйлсийн өдрийн аяны НЭЭЛТИЙН АЖИЛЛАГАА болон кампанит ажлын хүрээнд зохион байгуулагдах ажлуудын танилцуулга 2022 оны 3-р сарын 18-ны өдөр болсон бөгөөд аймаг, дүүргийн олон нийтийн 40 гаруй төлөөлөл оролцов.