Сайн Дурынхны Байгууллагуудын Сүлжээ

САЙН ДУРЫНХНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН СҮЛЖЭЭ нь сайн дурынхантай ажилладаг байгууллага, хувь хүмүүсийг нэгтгэсэн ашгийн төлөө бус, төрийн бус байгууллага юм.

Зорилтууд
  • Сайн дурын үйлсийн талаарх ойлголт, сайн дурын үйл ажиллагааны ач холбогдлыг олон нийт, оролцогч талуудад хүргэх, түгээх, сурталчилах, дэмжлэг авах
  • Гишүүн байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, сайн дурын үйл ажиллагаа явуулах чадавхийг нэмэгдүүлэх
  • Сайн дурын үйл ажиллагааг Монгол Улсын хөгжил, өөрчлөлтийн чухал механизм гэдгийг баталгаажуулах
  • Сайн дурынхны нэгдсэн, хүчтэй дуу хоолой болох
counter

21480

Сайн дурынхан

counter

30

Байгууллага

counter

1900000

Ажилласан цаг

counter

4400000000

Хувь нэмэр

Сүлжээний гишүүн байгууллагууд

about

Ардчиллын Боловсрол төв

about

Монголын Улаан загалмайн нийгэмлэг

about

Монголын Залуучуудын холбоо

about

Монголын Сайн дурынхны төв

about

Монголын Эрэгтэйчүүдийн холбоо

about

Монголын Скаутын Холбоо

about

Монголын Хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо

about

Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төв

about

Монголын Эмнести Интернэшнл

about

Ирээдүй хөгжлийн хүрээлэн

about

Өсвөр үеийнхний хөгжлийн төв

about

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй эцэг эхчүүдийн холбоо

about

ECPAT Mongolia

about

Шинэ Хос
Номин Оюу ТББ

about

Сайн дурынхны манлайлал ТББ

about

БЗД-ийн ХХҮХ-ийн дэргэдэх БЗСДТөв

about

ADRF Dream
Center

about

Сонгино Хайрхан
Volunteer Center

ТҮНШ & ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

about

Australian Volunteers Program

about

Дэлхийн Зөн Монгол

about

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам

about

Гэр бүл, Хүүхэд, Залуучуудын Хөгжлийн Газар

about

Монгол Даатгал

about

Good Neighbors Mongolia