2021 оны шилдэг сайн дурынхан

team-thumb
Liam Mandella
ОУ-н сайн дурынхан

Dr. Jason Kovalsky is and internist in rochester and has been in practilce between 5-8 years

 • Цаг: 1200цаг
 • Салбар: Хүмүүнлэг
 • Хаана: Дорнод
 • Холбогдох:
Дэлгэрэнгүй
team-thumb
Ундрал
Төрийн бус байгууллага

Dr. Bangile Yusha is and internist in rochester and has been in practilce between 5-8 years

 • Цаг: 1190цаг
 • Салбар: Экологи
 • Хаана: Баянхонгор
 • Холбогдох:
Дэлгэрэнгүй
team-thumb
Баатар
Уяач

Dr. Lubna Khanna is and internist in rochester and has been in practilce between 5-8 years

 • Цаг: 970цаг
 • Салбар: Экологи
 • Хаана: Улаанбаатар
 • Холбогдох:
Дэлгэрэнгүй
team-thumb
Сайханчулуун
Тамирчин

Dr. William Khanna is and internist in rochester and has been in practilce between 5-8 years

 • Цаг: 800цаг
 • Салбар: Хүмүүнлэг
 • Хаана: Улаанбаатар
 • Холбогдох:
Дэлгэрэнгүй