487

Сайн дурынхан

1,310

Ажилласан цаг

130

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • ГБХЗХГ Увс

  "Тамхины ишгүй Улаангом“ сайн үйлсийн аян

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сэлэнгэ

  Ойн цэвэрлэгээ - Сэлэнгэ

  2021-04-10

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Бурханы орчны цэвэрлэгээ

  2021-04-21

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Мод тарих -Дундговь

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Ногоон хөгжил ТББ

  Зэрлэг амьтдыг хоол хүнсээр хангах - Өвөрхангай

  2021-03-11

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хаврын цэвэрлэгээ - Өвөрхангай

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хонгорын ховордсон амьтдыг хамгаалах аян - Баянхонгор

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй