330

Сайн дурынхан

1,035

Ажилласан цаг

615

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • ГБХЗХГ Завхан

  К-19-ын онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад баярлалаа!

  2021-04-03

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Маск оёж тараах -Баян-Өлгий

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Шинэ гэр -Сэлэнгэ

  2021-03-21

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Дархан-Уул

  Сэтгэлийн дэмжлэг -Дархан-Уул

  2021-03-31

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Дархан-Уул

  1900 амны хаалт - Дархан-уул

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Өмнөговь

  Шуурганд өртсөн малчдад туслах аян -Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөговь

  Хандивын аян - Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Малчдаа мартах учиргүй -Дундговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хандивын арга хэмжээ - Хөвсгөл

  2021-04-08

  Дэлгэрэнгүй
 • Баянхонгор

  Сайн дурынхны сургалт - Баянхонгор

  2021-04-12

  Дэлгэрэнгүй