36

Сайн дурынхан

106

Ажилласан цаг

98

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • ГБХЗХГ -Завхан

  Цус хандивлах аян -Завхан

  2021-03-11

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Завхан

  К-19-ын онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад баярлалаа!

  2021-04-03

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Завхан

  Хоригдогсдын зан үйлд эерэг нөлөө үзүүлье

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй