0

Сайн дурынхан

0

Ажилласан цаг

0

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • ГБХЗХГ -Завхан

  Цус хандивлах аян -Завхан

  2021-03-11

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Завхан

  К-19-ын онцгой нөхцөл байдалд ажиллаж буй төрийн албан хаагчдад баярлалаа!

  2021-04-03

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Завхан

  Хоригдогсдын зан үйлд эерэг нөлөө үзүүлье

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ

  Цус хандивлах аян-Ховд

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ

  Хүнс-Витамины багц -Ховд

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ

  Цус хандивлах аян- Баян-Өлгий

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Маск оёж тараах -Баян-Өлгий

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Сайн дурын ажилтан бэлтгэх сургалт - Баян-Өлгий

  2021-03-29

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Сайн үйлсийн өдрийн тухай ТВ ярилцлага -Баян-Өлгий

  2021-03-26

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ -Говь-Алтай

  Цус хандивлах аян -Говь-Алтай

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Говь-Алтай

  Эрүүл мэндийн цахим гүйлт

  2021-04-10

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Увс

  Цус хандивлах аян - Увс

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Увс

  "Тамхины ишгүй Улаангом“ сайн үйлсийн аян

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Шинэ гэр -Сэлэнгэ

  2021-03-21

  Дэлгэрэнгүй
 • Сэлэнгэ

  Ойн цэвэрлэгээ - Сэлэнгэ

  2021-04-10

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Төв

  Сайн дурынхны сургалт -Төв

  2021-12-24

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Төв

  Сайн дурын хэлэлцүүлэг - Төв

  2021-03-23

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Дархан-Уул

  “Залуучуудын сайн дурын нөлөөлөл” бүлэг

  2021-03-16

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Дархан-Уул

  Сэтгэлийн дэмжлэг -Дархан-Уул

  2021-03-31

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Бурханы орчны цэвэрлэгээ

  2021-04-21

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Дархан-Уул

  1900 амны хаалт - Дархан-уул

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  2 гэр бүлд тусламж - Дархан-уул

  2021-04-11

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Өрх толгойлсон эхэд тусламж - Дархан-уул

  2021-04-11

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Өрх толгойлсон эцэгт тусламж - Дархан-Уул

  2021-04-09

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  “Дархлаагаа дэмжие” челленж - Дархан-уул

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  20 өрхөд тусламж - Булган

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  “Гүйе-түүе” аян -Булган

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Булган

  “Сайн дурын ажилтныг бэлтгэх” сургалт -Булган

  2021-04-17

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Гэрээсээ сайн үйлс хийх челленж -Орхон

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хоггүй орчин -Орхон

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Цагдаагийн газар - Орхон

  Эмчилгээний зардлын хандив- Орхон

  2021-04-06

  Дэлгэрэнгүй
 • Хот тохижилтийн газар - Орхон

  Эмчилгээний зардлын хандив-2

  2021-04-08

  Дэлгэрэнгүй
 • Хот тохижилтийн газар - Орхон

  ‘’Эцэг эхдээ барих бэлэг’’ сэтгэлийн ил захидал -Орхон

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  PLUS FIVE СД-ын клуб -Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Өмнөговь

  Шуурганд өртсөн малчдад туслах аян -Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Өмнөговь

  Номын сан -Цогтцэций сум

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөговь

  Номын сан

  2021-12-13

  Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөговь

  Хандивын аян - Өмнөговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  T.E.A.M СД-ын клуб -Дундговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Малчдаа мартах учиргүй -Дундговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Мод тарих -Дундговь

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  TEENAGE СД-ын клуб - Дорноговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Дорноговь

  СД-ны сургагч багшийн сургалт -Дорноговь

  2021-04-08

  Дэлгэрэнгүй
 • Дорноговь

  Гудамжны номын сан -Дорноговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хөөрхөн цахим туслагч -Дорноговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  VOLUNTEER СД-ын клуб -Говьсүмбэр

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  "Харанхуйн гэрэл" номын хандивын аян -Хөвсгөл

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Маскны хандив -Хөвсгөл

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хандивын арга хэмжээ - Хөвсгөл

  2021-04-08

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Сайн дурын эргүүл -Хөвсгөл

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • “Гэрэлт ирээдүйн залуус” ТББ

  Гэрэлт ирээдүйн залуус - Хөвсгөл

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • “АНД IT" ХХК

  Хүнсний дэмжлэг - Хөвсгөл

  2021-04-10

  Дэлгэрэнгүй
 • Ногоон хөгжил ТББ

  Зэрлэг амьтдыг хоол хүнсээр хангах - Өвөрхангай

  2021-03-11

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хандивын аян - Өвөрхангай

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хаврын цэвэрлэгээ - Өвөрхангай

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Зорилтот бүлэгт тусламж - Өвөрхангай

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хонгорын ховордсон амьтдыг хамгаалах аян - Баянхонгор

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Баянхонгор

  "Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ" аян - Баянхонгор

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Баянхонгор

  Сайн дурынхны сургалт - Баянхонгор

  2021-04-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  СД-ын залуусын клуб -Хэнтий

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  СД-ынхан хаврын бэлтгэл ажилд туслав - Дорнод

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Сүхбаатар

  Нэг сайн үйл – Нэг өрх - Сүхбаатар

  2021-03-11

  Дэлгэрэнгүй
 • Багануур

  Нэг сайн үйл – Нэг өрх - Багануур

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Багануур

  Тоглоомын талбайг цэвэрлье - Багануур

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Багануур

  “Өгөөмөр өглөө” аян - Багануур

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Багануур

  “Бичиг баримтын зөрчил арилгах” сарын аян - Багануур

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Налайх

  Сэтгэлийн дэм-Халуун цай - Налайх

  2021-03-25

  Дэлгэрэнгүй
 • Чингэлтэй

  “Сайн дурын ажлын ач холбогдол ба боломж” цахим хэлэлцүүлэг - Чингэлтэй

  2021-03-30

  Дэлгэрэнгүй
 • Монголын Скаутын холбооны дэргэдэх Шонхор роверын бүлгэм

  2022-03-20

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн Дурынхны Манлайлал ТББ

  2022-05-04

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн Дурынхны Манлайлал ТББ болон Амгалан Айл ТББ

  2022-05-15

  Дэлгэрэнгүй