216

Сайн дурынхан

1,062

Ажилласан цаг

3,334

Ашиг хүртэгч


Сайн Дурын Ажил
 • ГБХЗХГ Завхан

  Хоригдогсдын зан үйлд эерэг нөлөө үзүүлье

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Сайн дурын ажилтан бэлтгэх сургалт - Баян-Өлгий

  2021-03-29

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ-Баян-Өлгий

  Сайн үйлсийн өдрийн тухай ТВ ярилцлага -Баян-Өлгий

  2021-03-26

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Төв

  Сайн дурынхны сургалт -Төв

  2021-12-24

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Төв

  Сайн дурын хэлэлцүүлэг - Төв

  2021-03-23

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Булган

  “Сайн дурын ажилтныг бэлтгэх” сургалт -Булган

  2021-04-17

  Дэлгэрэнгүй
 • Хот тохижилтийн газар - Орхон

  ‘’Эцэг эхдээ барих бэлэг’’ сэтгэлийн ил захидал -Орхон

  2021-04-01

  Дэлгэрэнгүй
 • ГБХЗХГ Өмнөговь

  Номын сан -Цогтцэций сум

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Өмнөговь

  Номын сан

  2021-12-13

  Дэлгэрэнгүй
 • Дорноговь

  СД-ны сургагч багшийн сургалт -Дорноговь

  2021-04-08

  Дэлгэрэнгүй
 • Дорноговь

  Гудамжны номын сан -Дорноговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Хөөрхөн цахим туслагч -Дорноговь

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  "Харанхуйн гэрэл" номын хандивын аян -Хөвсгөл

  2021-03-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Сайн дурынхан

  Зорилтот бүлэгт тусламж - Өвөрхангай

  2021-03-15

  Дэлгэрэнгүй
 • Баянхонгор

  Сайн дурынхны сургалт - Баянхонгор

  2021-04-12

  Дэлгэрэнгүй
 • Чингэлтэй

  “Сайн дурын ажлын ач холбогдол ба боломж” цахим хэлэлцүүлэг - Чингэлтэй

  2021-03-30

  Дэлгэрэнгүй