Сайн үйлсийн өдрийн ДЭЛХИЙН ЦАХИМ ЦУГЛАРАЛТ

3 сарын 20-нд болсон Сайн үйлсийн өдрийн ДЭЛХИЙН ЦАХИМ ЦУГЛАРАЛТ-д манай улсын залуус, сайн дурынхан өргөнөөр оролцож, сайн үйлсийн өдөрт оролцож буй дэлхийн өнцөг бүрийн бүр оролцогчидтой танилцаж, сайн үйлсийн туршлагаас хуваалцан дэлхий дахины сайн үйлсэд нэгдэв.