Байгууллага бүртгүүлэх

Байгууллагаа энд бүртгүүлж, сайн дурын үйл ажиллагаагаа үнэ цэнэтэй болгоно уу.

Үндсэн мэдээлэл

Байгуулагын нэр (*)

Байгуулагын төрөл (*)

Үйл ажиллагааны чиглэл (*)

Байгууллагын хаяг/байршил (*)

Байгууллагын хаяг/дүүрэг, сум (*)

Холбоо барих хүний нэр (*)

Холбоо барих хүний албан тушаал (*)

Имэйл (*)

Утас (*)

Нэмэлт мэдээлэл

Веб

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Бусад

Байгууллагын лого

Дээр дурдсан мэдээллийг volunteers.mn хуудас болон түншүүдийн олон нийтийн мэдээллийн сувгууд дээр нийтлэхийг зөвшөөрч байна.