“БИ САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН” зөвлөгөөн

Дэлхийн Сайн үйлсийн өдрийг тохиолдуулан Сайн дурынхны байгууллагуудын сүлжээнээс түншлэгч байгууллагуудын хамтран “БИ САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН” зөвлөгөөнийг 4 сарын 2 өдөр РЦНК төвд зохион байгуулах гэж байна. Энэ зөвлөгөөнд  Өсвөрийн, Залуу, Ахмад болон бусад сайн дурынхан оролцоно. Заавал бүртгэл нь баталгаажсансайн дурынханоролцох эрх үүснэ: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd9abPz69n.../viewform...