“БИ САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН” зөвлөгөөнд тавигдах илтгэл

2022 оны 4 сарын 2 өдөр РЦНК төвд болох “БИ САЙН ДУРЫН АЖИЛТАН” зөвлөгөөнд тавигдах илтгэл болон илтгэгч нартай танилцана уу.